środa, 25 wrzesień 2019 08:37

Biała lista podatników VAT

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Biała lista podatników

 

 

Od 1 września 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli odszukać informacje o swoich kontrahentach w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT. Wszystko za sprawą tzw. białej listy podatników. Poza pewnymi udogodnieniami I możliwościami jakie daje to rozwiązanie, pojawiają się też dodatkowe obowiązki i konsekwencje ich niedopełnienia. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się czym jest dokładnie biała lista podatników, jak weryfikować kontrahentów I jak uniknąć ewentualnych problemów z tym związanych.

 Czym jest biała lista podatników?

 

 

Jak już nadmieniliśmy, biała lista podatników to ogólnodostępny elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT. Ma to ułatwić weryfikację kontrahentów i jednocześnie poprawić bezpieczeństwo transakcji biznesowych. Przede wszystkim poprzez określenie aktualnego statusu podatnika w świetle podatku VAT. Pomysł takiego rozwiązania pojawił się wraz z ustawą o VAT, która zobligowała szefa KAS do prowadzenia w postaci elektronicznej wykazu podmiotów, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, których wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz podmiotów, którzy zarejestrowani są jako podatnicy VAT.

 

 

Biała lista podatników VAT zawiera następujące informacje o konkretnym podatniku:

 

  • nazwę firmy lub imię i nazwisko;

  • NIP, REGON, PESEL, numer w KRS;

  • adres siedziby lub adres stałego miejsca prowadzenia działalności, ewentualnie adres rejestracyjny;

  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólników oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

  • datę i podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

  • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą

 

 

Poza oczywistym udogodnieniem, zabezpieczeniem, pojawił się też związany z tym obowiązek weryfikowania czy numer bankowy sprzedawcy jest zgodny z białą listą. Wspomniany obowiązek występuje w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 złotych lub równowartość tej kwoty lub gdy po prostu sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT. Weryfikacja powinna odbyć się w dniu, w którym zlecany jest przelew. Jeśli rachunku sprzedawcy nie ma w wykazie, nabywca nie będzie mógł ując koszty w ewidencjach podatkowych, a tym samym nie będzie mógł obniżyć wartości przychodu.

 

Biała lista obowiązuje od 1 września jak wspomnieliśmy na wstępie. Natomiast obligatoryjny obowiązek weryfikacji rachunku będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Jak w takim razie można zweryfikować kontrahenta z pomocą białej listy podatników VAT?

 

 

Jak weryfikować kontrahentów na białej liście podatników?

 

 


Aby sprawdzić status swojego kontrahenta, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwóch możliwości. Pierwszy sposób zakłada skorzystanie z zewnętrznych programów, które są udostępniane przez producentów oprogramowania, a które łączą się z API Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie łączy się bezpośrednio z białą listą podatników VAT albo metodą search, albo metodą check. W przypadku metody search wystarczy, że przedsiębiorca uzupełni tylko jedną informację o kontrahencie (np. NIP lub REGON), a w zamian otrzyma cały zakres danych z wykazu o podmiotach pasujących do zapytania. Dodatkowo dostanie także klucz elektroniczny, stanowiący potwierdzenie wykonania zapytania.

 

Jeśli chodzi o metodę check, sprawdzający musi wypełnić trzy informacje. Chodzi o NIP, REGON, numer rachunku bankowego, a dodatkowo – podać datę. Po wpisaniu danych, otrzymamy informację, czy dany rachunek jest przypisany do danego podmiotu. Podobnie jak w przypadku metody „search” otrzymamy również klucz elektroniczny.

 

Jest też wspomniany przez nas drugi sposób. Podatnik może skorzystać z wyszukiwarki, która została udostępniona przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wyszukiwarki trzeba wpisać wymagane informacje oraz datę, w zamian otrzymamy dokładnie te same dane co w przypadku pierwszej metody. Wyszukiwarka znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, a jej obsługa nie powinna przysporzyć problemów.

 

Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia do wyjaśnienia – sankcje za niedostosowanie się do nowych zasad.

 

 

 

Biała lista podatników VAT - sankcje

 


Bardzo ważną informacją w kontekście ewentualnych sankcji, jest zasada solidarnej odpowiedzialności. W przypadku gdy nabywca dokona płatności na rachunek, który nie został wykazany na białej liście i sprzedawca nie uiści podatku VAT od tej transakcji na rzecz fiskusa, będzie odpowiadał za niego solidarnie wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu dokonanej transakcji. To wymusza nie tylko dopilnowanie własnych spraw formalnych, ale też pilnowanie na bieżąco transakcji z kontrahentami.

Jeśli z jakiegoś powodu przelew zrobimy na rachunek, którego nie ma na białej liście podatników VAT, będziemy zmuszeni najpóźniej w ciągu 3 dni od dokonania płatności, poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Jeśli podatnik dokonał płatności z zastosowanie split payment, również uniknie sankcji.

 

Dobrym sposobem aby uniknąć sankcji i konsekwencji, będzie po prostu odpowiednie przygotowanie się. Najlepiej jeśli po 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorcy sprawdzą rachunki bankowe kontrahentów z którymi nawiązywane są transakcje powyżej lub równe 15 tys. złotych. Poza sprawdzeniem kontrahentów, warto też sprawdzić własne dane, żeby potem nie było niepotrzebnego zamieszania.

 

Czytany 315 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 październik 2019 12:17

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.