Oferta

Oferta

Księgowość

prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, 
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
składanie okresowych sprawozdań finansowych,
deklaracje podatkowe VAT,CIT,PIT.

Najczęściej zadawane pytania